ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านกกดู่
         >>  ปี 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านกกดู่





Comments