กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.ย. 2563 07:55 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย ลบ ถามตอบ
16 ก.ย. 2563 07:55 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แก้ไข Q&A
13 ก.ย. 2563 03:22 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ62-1.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
13 ก.ย. 2563 03:21 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
13 ก.ย. 2563 03:17 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
13 ก.ย. 2563 03:17 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
12 ก.ย. 2563 19:02 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แนบ 119109795_2390365604599900_2183341149554502317_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
12 ก.ย. 2563 19:02 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย สร้าง บทความไม่มีชื่อ
12 ก.ย. 2563 18:57 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
12 ก.ย. 2563 17:38 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แนบ 016 แบบสอบถาม.pdf กับ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
12 ก.ย. 2563 17:37 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
12 ก.ย. 2563 17:24 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แนบ O 31แสดงสถิติข้อมุลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปี-2563.doc กับ ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 17:23 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2 (รอบ 6 เดือน).pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 17:23 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O31 สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจร.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 17:23 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 17:08 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แนบ O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน.docx กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 17:07 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 040รายงานโครงการลูกเสือวัยใส ธรรมะข่มใจ 61.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 17:07 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 07:50 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แนบ O 41 รายงานความเสี่ยง.pdf กับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
12 ก.ย. 2563 07:50 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 041 รายงานโครงการโรงเรียนสุจริต.pdf จาก รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
12 ก.ย. 2563 07:50 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
12 ก.ย. 2563 07:31 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
12 ก.ย. 2563 07:27 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย แนบ O 23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนสิงหา-ปีงบ63 แต่ละเดือน.doc กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 07:25 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 07:14 โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า