บทความไม่มีชื่อ

โพสต์12 ก.ย. 2563 19:02โดยโรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย
 


 

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ง  ร่วมกันเวียนเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านถิ่น 

Comments