บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ก.ย. 2563 23:03โดยโรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย
จุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง

 
 โรงเรียนบ้านนาโป่งได้ปฏิบัตตามนโยบาย  ให้ตั้งจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่เข้ามาเข้ามาในบริเวณโรงเรียน

Comments