บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:48โดยโรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 22:50 ]
ทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563


 
 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารครูและนักเรียน   ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน  อาคารเรียน และบริเวณรอบๆโรงเรียน

Comments