ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์12 ก.ย. 2563 19:02โดยโรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย

 


 

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ง  ร่วมกันเวียนเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านถิ่น 

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ก.ย. 2563 23:03โดยโรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย

จุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง

 
 โรงเรียนบ้านนาโป่งได้ปฏิบัตตามนโยบาย  ให้ตั้งจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่เข้ามาเข้ามาในบริเวณโรงเรียน

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:56โดยโรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย

เตรียมอ่างล้างมือเพื่อช่วงป้องกันโรค Covid-19

 


 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันทำอ่างล้างมือเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ให้นักเรียน

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:48โดยโรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 22:50 ]

ทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563


 
 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารครูและนักเรียน   ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน  อาคารเรียน และบริเวณรอบๆโรงเรียน

1-4 of 4